ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21
ΒΟΛΟΣ 13/2/2020
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/3/2021 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΘ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΚΥΡΙΛΛΟΥ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΑΡΤΊΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
2. ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΣΘ ΕΤΟΥΣ 2021
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΣΘ ΕΤΟΥΣ 2020
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΣΘ ΕΤΟΥΣ 2020
6. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, Η ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/3/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΘ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΣΘ & ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΥΠΟΘΡΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3/2021 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Ή ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

(ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΣΘ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ