Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο, από την αγωνιστική περίοδο 2021-22 παύουν να υφίστανται τα Δελτία Αορίστου Χρόνου, ενώ και όλα τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα σε αντικατάσταση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας των ποδοσφαιριστών τους έως τις 30/06/2022, με το δελτίο νέου τύπου που θα είναι ορισμένου χρόνου και χρώμα λευκό.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία δεν θα αντικατασταθούν δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες στην αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

admin
August 26, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *