ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (1ο κριτήριο του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στις βαθμολογίες κατά την διάρκεια των πρωταθλημάτων. Θα υπάρξει οριστικοποίηση των βαθμολογιών με το τέλος των πρωταθλημάτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ ΚΑΠ)

i.το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑEPSTH TV