Από την ΕΠΣ Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, οι προπονητές των σωματείων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης έχουν υποχρέωση να εκδώσουν ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 2022-2023, καταθέτοντας στην Ένωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα παραμονής στην τεχνική περιοχή και άσκησης των καθηκόντων τους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία στα γραφεία της Ένωσης αλλά προτείνεται η αποστολή μέσω email (epsthessalias@gmail.com). Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή και ΜΟΝΟΝ σε μορφή αρχείου PDF, ενώ η φωτογραφία αυστηρά σε μορφή JPG. Στο θέμα του email θα πρέπει να αναγράφονται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του Προπονητή και μετά “ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 2022-2023” και η αποστολή του θα πρέπει να γίνει από το επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σωματείου.

Τα δικαιολογητικά έχουν ως εξής :

1) Αίτηση του ποδοσφαιρικού σωματείου.

2) Έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA/ΕΠΟ, σε ισχύ.

3) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, όπου ο προπονητής θα βεβαιώνει ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και αποδέχομαι στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ.

5) Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ σωματείου-προπονητή (σφραγισμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε προπονητή/βοηθού προπονητή).

6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέσω TAXIS (Κατάσταση Συμφωνητικών με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα συνοδευόμενη με το αποδεικτικό οριστικής υποβολής της).

7) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την ΠΕΠΠ Συνδέσμου Προπονητών (πχ Μαγνησίας) ότι ο προπονητής είναι ενεργό μέλος του (με πρόσφατη ημερομηνία).

8) Παράβολο

9) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση Πράξης Συναίνεσης (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί στην ΕΠΣΘ).

admin
September 13, 2022