ΝΕΩΝ

ΑΓΩΝΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
3-Δεκ-2211:00ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣΗΡΑΚΛΗΣ Β.ΝΙΚΗ Β.

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΓΩΝΗΜΕΡ.ΩΡΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
3-Δεκ-2209:30Κ 14ΑΛΜΥΡΟΥΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣΘΗΣΕΑΣ
4-Δεκ-2211:00Κ 14ΒΟΗΘ. ΕΑΚΒΟΛΟΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
3-Δεκ-2212:00Κ 14ΑΓΧΙΑΛΟΥΠΥΡΑΣΟΣΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3-Δεκ-2211:30Κ 14ΛΕΧΩΝΙΩΝΕΛ ΝΗΛΕΑΣΝΙΚΗ Β.
3-Δεκ-2211:00Κ 12 ΑΣΑΡΑΚΗΝΟΥΣΑΡΑΚΗΝΟΣΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
3-Δεκ-2209:00Κ 12 ΑΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣΝΙΚΗ Β.ΒΟΛΟΣ
3-Δεκ-2210:30Κ 12 ΑOLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3-Δεκ-2210:00Κ 12 ΒΒΟΗΘ. ΕΑΚΒΟΛΟΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
3-Δεκ-2211:30Κ 12 ΒΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΠΟΒ
3-Δεκ-2211:00Κ 12 ΓΑΛΜΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΑΒΟΛΟΣ 2004
3-Δεκ-2210:00Κ 12 ΓΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣΝΙΚΗ Β.ΒΟΛΟΣ GIRLS
3-Δεκ-2209:00Κ 12 ΓOLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑ GIRLSΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
3-Δεκ-2210:00Κ 10 ΑΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΗ Β.
3-Δεκ-2211:00Κ 10 ΒΒΟΗΘ. ΕΑΚΒΟΛΟΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
3-Δεκ-2212:00Κ 10 ΒΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥΡΗΓΑΣ Φ.ΘΗΣΕΑΣ
3-Δεκ-2209:00Κ 9OLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΒΟΛΟΣ
3-Δεκ-2212:30Κ 9ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΗ Β.
admin
December 1, 2022