Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥΣΩΜΑΤΕΙΟΠΟΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Χ.1334731ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 €
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ.1407730ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 €

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥΣΩΜΑΤΕΙΟΠΟΙΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Μ.1316548ΧΛΟΗ 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 €
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ Γ.1117284ΧΛΟΗ 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 €
admin
October 20, 2023