ΑΓΩΝΗΜΕΡ.ΩΡΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
2-Δεκ-2309:15Κ 16ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (11Χ11)ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
2-Δεκ-2312:00Κ 16ΣΚΙΑΘΟΥΣΚΙΑΘΟΣΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ
2-Δεκ-2312:00Κ 16ΑΛΜΥΡΟΥΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣΒΟΛΟΣ
2-Δεκ-2313:45Κ 16OLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
2-Δεκ-2310:00Κ 15ΑΓΧΙΑΛΟΥΠΥΡΑΣΟΣΝΙΚΗ Β.
2-Δεκ-2311:00Κ 14ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (11Χ11)ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
3-Δεκ-2311:00Κ 14ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠΒΟΛΟΣ
3-Δεκ-2309:00Κ 14OLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΒΟΛΟΣ 2
2-Δεκ-2312:00Κ 14OLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΡΗΓΑΣ Φ.
2-Δεκ-2310:00Κ 12 ΑΠ. ΜΑΓΟΥΛΑΣΝΙΚΗ Β.ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
2-Δεκ-2309:00Κ 12 ΑOLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 2
2-Δεκ-2312:15Κ 12 ΑΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (11Χ11)ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΟΛΟΣ
2-Δεκ-2311:00Κ 12 ΑΣΚΙΑΘΟΥΣΚΙΑΘΟΣΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ.
2-Δεκ-2310:00Κ 12 ΒΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ (9Χ9)ΒΟΛΟΣΝΙΚΗ Β.
2-Δεκ-2311:30Κ 12 ΒΒΟΗΘ. ΕΑΚΤΟΞΟΤΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣ
2-Δεκ-2310:30Κ 12 ΒOLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΡΗΓΑΣ Φ.
2-Δεκ-2310:00Κ 12 ΒΒΟΗΘ. ΕΑΚΘΗΣΕΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
2-Δεκ-2311:15Κ 10 ΑΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (9Χ9)ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΗ Β.
2-Δεκ-2309:00Κ 10 ΑOLIMPICOΑΓΙΑ ΑΝΝΑΒΟΛΟΣ
2-Δεκ-2312:30Κ 10 ΒΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (9Χ9)ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΡΗΓΑΣ Φ.
3-Δεκ-2311:00Κ 10 ΒΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
2-Δεκ-2309:00Κ 10 ΒΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ (9Χ9)ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ 2004
admin
November 30, 2023