Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας (ΕΠΣ Θεσσαλίας) που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Βόλου επί των οδών Μυτιλήνης & Κυρίλλου ΤΚ 38445 (τηλ. 2421027147) προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή του αναδόχου με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από Αυτοπαραγωγό (Netmetering) στα γήπεδα :

  1. Olimpico ισχύος 10 kw
  2. Αγίας Παρασκευής ισχύος 10 kw
  3. Αλμυρού ισχύος 10 kw
  4. Ευξεινούπολης ισχύος 10 kw
  5. Σκοπέλου ισχύος 10 kw
  6. Στεφανοβικείου ισχύος 10 kw
  7. Σαρακηνού ισχύος 10 kw
  8. Άλλης Μεριάς ισχύος 10 kw

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3/1/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα γραφεία της Ένωσης (Μυτιλήνης & Κυρίλλου ΤΚ 38445 τηλ. 2421027147) όλες τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (πλην της ημέρας του διαγωνισμού).

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής δηλ. Ποιος από τους προσφέροντες, οι οποιοι κατέθεσαν παραδεκτή προσφορά συγκεντρώνει τα κριτήρια επιλογής (πχ καταλληλότητα για την άσκησητης επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης) και θα επιλεγεί από την επιτροπή προμηθειών της ΕΠΣ Θεσσαλίας.

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί χωρίς άλλη δημοσίευση στις 8/1/2024 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τους ίδιους όρους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Θεσσαλίας

admin
December 28, 2023