Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2021-2022 

Προκήρυξη Κυπέλλου 2021-2022

Προκήρυξη Ακαδημιών 2021-2022

Αγωνιστικοί κανόνες αναπτυξιακών ηλικιών (2021-22)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σωματείου-Προπονητή

Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗ)

Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗ)

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

COVID 19

Covid 19 – Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση

Covid 19 – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Covid 19 – Δελτίο καταγραφής αθλούμενου

Covid 19 – Οδηγίες ΓΓΑ (2/1/2022)

Covid 19 – Λίστα Αγώνα Σωματείου ΕΠΣΘ

Covid 19 – Λίστα Ακαδημιών ανά ηλικιακή κατηγορία με ΑΜΚΑ

Covid 19 – Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και
για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό