ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2023-2024

Προκήρυξη Κυπέλλου 2023-2024

Δήλωση Συμμετοχής Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου 2023-2024

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πολιτική Προστασίας ΔΠΧ

Δήλωση Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας

Δήλωση Π.Δ Αξιωματούχων αγώνα

Αναλυτική Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων ποδ/στών-ποδ/στριών

Επικαιροποιημένη δήλωση Π.Δ. ποδ/στών-ποδ/στριών

Δήλωση Π.Δ ποδ/στών-ποδ/στριών Εθνικών Ομάδων

Declaration about personal data-club officials

Declaration about personal data-match officials

Updated declaration about personal data-football players

Declaration about personal data-football players of Nat. Teams

Detailed information on the proccessing of personal data-football players

ΥΓΕΙΑ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΠ – ΑΡΘΡΟ 18 ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Detailed information on the proccessing of personal data-football players

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ (Κ9-Κ15)

COVID 19

Covid 19 – Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση

Covid 19 – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Covid 19 – Δελτίο καταγραφής αθλούμενου

Covid 19 – Οδηγίες ΓΓΑ (2/1/2022)

Covid 19 – Λίστα Αγώνα Σωματείου ΕΠΣΘ

Covid 19 – Λίστα Ακαδημιών ανά ηλικιακή κατηγορία με ΑΜΚΑ

Covid 19 – Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και
για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό