1η αγωνιστική (15/12/2021)

ΕΠΣ Θεσσαλίας-ΕΠΣ Εύβοιας

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Ευρυτανίας

ΕΠΣ Βοιωτίας-ΕΠΣ Φωκίδας

Ρεπό: ΕΠΣ Φθιώτιδας

2η αγωνιστική (12/1/2021)

ΕΠΣ Βοιωτίας-ΕΠΣ Καρδίτσας

ΕΠΣ Εύβοιας-ΕΠΣ Ευρυτανίας

ΕΠΣ Φθιώτιδας-ΕΠΣ Θεσσαλίας

Ρεπό: ΕΠΣ Φωκίδας

3η αγωνιστική

ΕΠΣ Θεσσαλίας-ΕΠΣ Ευρυτανίας

ΕΠΣ Φωκίδας-ΕΠΣ Φθιώτιδας

ΕΠΣ Βοιωτίας-ΕΠΣ Εύβοιας

Ρεπό: ΕΠΣ Καρδίτσας

4η αγωνιστική

ΕΠΣ Φωκίδας-ΕΠΣ Θεσσαλίας

ΕΠΣ Ευρυτανίας-ΕΠΣ Βοιωτίας

ΕΠΣ Φθιώτιδας-ΕΠΣ Καρδίτσας

Ρεπό: ΕΠΣ Εύβοιας

5η αγωνιστική

ΕΠΣ Θεσσαλίας-ΕΠΣ Βοιωτίας

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Φωκίδας

ΕΠΣ Εύβοιας-ΕΠΣ Φθιώτιδας

Ρεπό: ΕΠΣ Ευρυτανίας

6η αγωνιστική

ΕΠΣ Ευρυτανίας-ΕΠΣ Φθιώτιδας

ΕΠΣ Φωκίδας-ΕΠΣ Εύβοιας

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Θεσσαλίας

Ρεπό: ΕΠΣ Βοιωτίας

7η αγωνιστική

ΕΠΣ Εύβοιας-ΕΠΣ Καρδίτσας

ΕΠΣ Φθιώτιδας-ΕΠΣ Βοιωτίας

ΕΠΣ Ευρυτανίας-ΕΠΣ Φωκίδας

Ρεπό: ΕΠΣ Θεσσαλίας