1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11-12/11/2023)

ΒΟΛΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΝΙΚΗ Β.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25-26/11/2023)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΙΚΗ Β. – ΒΟΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9-10/12/2023)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ Β.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΒΟΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27-28/1/2024)

ΝΙΚΗ Β. – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΒΟΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10-11/2/2024)

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΙΚΗ Β. (ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΙΚΗ Β.)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΟΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24-25/2/2024)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΙΚΗ Β. – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9-10/3/2024)

ΔΗΜΗΤΡΑΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΒΟΛΟΣΝΙΚΗ Β.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6-7/4/2024)

ΝΙΚΗ Β.ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΒΟΛΟΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΗΜΗΤΡΑ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20-21/4/2024)

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑΝΙΚΗ Β.

ΔΗΜΗΤΡΑΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19/2/2024)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΝΙΚΗ Β.ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΟΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ