1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13/1/2024)

ΒΟΛΟΣ – ΡΗΓΑΣ Φ.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΟΛΟΣ 2004 (ΓΥΝ) – ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19/11/2023)

ΒΟΛΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ 2004 (ΓΥΝ) – ΡΗΓΑΣ Φ.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/12/2023)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΡΗΓΑΣ Φ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ – ΒΟΛΟΣ 2004 (ΓΥΝ)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20-21/1/2024)

ΡΗΓΑΣ Φ. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ 2004

ΒΟΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3-4/2/2024)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΟΛΟΣ 2004

ΡΗΓΑΣ Φ. – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ – ΒΟΛΟΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17-18/2/2024)

ΡΗΓΑΣ Φ. – ΒΟΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ – ΒΟΛΟΣ 2004 (ΓΥΝ)

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/3/2024)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣΒΟΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ Φ.ΒΟΛΟΣ 2004 (ΓΥΝ)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30-31/1/2024)

ΡΗΓΑΣ Φ.ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ 2004 (ΓΥΝ)ΒΟΛΟΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13-14/4/2024)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥΡΗΓΑΣ Φ.

ΒΟΛΟΣ 2004ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΟΛΟΣ